ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
12.10 THB
เปลี่ยนแปลง
--%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)11,000
มูลค่า ('000 บาท)133
ช่วงราคาระหว่างวัน12.10 - 12.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์10.00 - 15.30

Chart Type