ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001702
ประกอบธุรกิจประเภท อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระเเล้ว 900 ล้านบาท ทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว 600 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-2175
โทรสาร 0-2501-2176
สถานที่ตั้งฝ่ายขายส่งออก เลขที่ 1 ชั้น 8 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7900
โทรสาร 0-2661-7901
เว็บไซต์ www.mahboonkrongrice.com, www.patumrice.com  และ www.patumrice.co.th 
อีเมล์ prgrice@patumrice.co.th

 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRG ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท มาบุญครองไรซมิล จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2522 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นโรงสีข้าวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย เพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศ และจำหน่ายภายในประเทศ โดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และเป็น ตราสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับจำนวนยอดขายข้าวถุงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2539 เพื่อใช้ในโครงการคัดคุณภาพข้าวสาร โดยรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวถุง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริษัทควรที่จะผลิตถุงข้าวเอง ดังนั้นในปี 2540 ทางบริษัทฯ จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท สีมาแพค จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด โดยร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยทางบริษัทฯ ถือหุ้น 50% เพื่อผลิตข้าวถุงและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และให้แก่ลูกค้าทั่วไป บริษัท สีมาแพค จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตถุงพลาสติก

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินกิจการโรงสี กิจการโรงสกัด กิจการโรงไฟฟ้า กิจการผลิตถุงพลาสติก และกิจการโรงแป้ง คงเหลือแต่กิจการโรงปรับปรุงและคัดคุณภาพข้าวสาร ซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัทฯ โดยเป็นการผลิตข้าวสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง และอื่นๆ โดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนการผลิตนั้นได้ย้ายฐานทั้งหมดไปที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 55,000 ถุง ต่อวัน

นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวสารแล้ว ทางบริษัทฯ ยังขยายธุรกิจด้านศูนย์อาหาร และร้านอาหาร และได้เข้าไปดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร 2 แห่ง คือ THE FIFTH food avenue ศูนย์อาหารบนชั้น 5 ของศูนย์การค้า MBK Center มุ่งเน้นกลุ่มลุกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ต้องการความหลากหลายของสินค้าและการบริการที่แตกต่างจากศูนย์อาหารทั่วไป และ MBK Food Island ศูนย์อาหารบนชั้น 6 ของศูนย์การค้า MBK Center มุ่งเน้นกลุ่มคนทำงาน นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ชื่นชอบความหลากของสินค้า และราคาไม่สูงมาก

ตั้งแต่ปี 2556 บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนดำเนินกิจการ ร้านอาหารญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Fujio Food System Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านร้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่น และบริษัทฯ เป็นผู้รับสิทธิในแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อร้าน Fujio Shokudo และ ร้าน Tsurumaru Udon Honpo ต่อมาในปี 2559 จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ชลอตัวและ สภาวะการแข่งขันในธุรกิจอาหารที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นที่ร่วมทุนกับชาวญี่ปุ่น โดยบริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อทรัพย์สินและกิจการร้านอาหารจากบริษัท บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อกิจการจาก Fujio Shokudo เป็น Hina Japanese Restaurant ซึ่งเปิดให้บริการ 1 สาขาที่ ชั้น 6 ของศูนย์การค้า MBK Center สำหรับ เปลี่ยนชื่อกิจการจาก Tsurumaru Udon Honpo เป็น FuYuu Udon and Tempura ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่ THE FIFTH food avenue ชั้น 5 ของศูนย์การค้า MBK Center

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ดำเนินกิจการร้านอาหารประเภทสุกี้ยากี้ แต้จิ๋วโบราณ ภายใต้ชื่อร้าน “สุกี้ยากี้ นัมเบอร์วัน” สุกี้ยากี้สูตรต้นตำรับสไตล์แต้จิ๋วโบราณนี้ มีตำนานความอร่อยมากว่า 50 ปี เป็นที่จดจำของผู้บริโภคมาอย่างยาวนานด้วยรสชาติสุกี้ดั้งเดิมที่อร่อย โดยได้เปิดสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันมีด้วยกัน 4 สาขา

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด เพื่อดำเนินกิจการในการบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท MBK Group และ เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบของบริษัทกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลักสำคัญ