ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001702
ประกอบธุรกิจประเภท อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระเเล้ว 900 ล้านบาท ทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว 600 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-2175
โทรสาร 0-2501-2176
สถานที่ตั้งฝ่ายขายส่งออก เลขที่ 1 ชั้น 8 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7900
โทรสาร 0-2661-7901
เว็บไซต์ www.mahboonkrongrice.com, www.patumrice.com  และ www.patumrice.co.th 
อีเมล์ prgrice@patumrice.co.th