ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
13.30 THB
เปลี่ยนแปลง
--%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)900
มูลค่า ('000 บาท)12
ช่วงราคาระหว่างวัน13.30 - 13.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์9.90 - 15.00

Chart Type