ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
12.30 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.10-0.81%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)5,100
มูลค่า ('000 บาท)63
ช่วงราคาระหว่างวัน12.30 - 12.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์11.80 - 15.10

Chart Type