ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
13.20 THB
เปลี่ยนแปลง
--%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)-
มูลค่า ('000 บาท)0
ช่วงราคาระหว่างวัน-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์9.90 - 15.00

Chart Type