ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
11.00 THB
เปลี่ยนแปลง
--%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)-
มูลค่า ('000 บาท)0
ช่วงราคาระหว่างวัน-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์8.00 - 15.10

Chart Type