ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
12.70 THB
เปลี่ยนแปลง
--%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)6,300
มูลค่า ('000 บาท)80
ช่วงราคาระหว่างวัน12.70 - 12.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์9.90 - 14.30

Chart Type