ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
10.90 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.10+0.93%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)2,000
มูลค่า ('000 บาท)22
ช่วงราคาระหว่างวัน10.80 - 11.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์8.00 - 12.90

Chart Type